spelregels canasta

 • Miranda

  Is er iemand die de (nederlandse) spelregels van ‘canasta’ en ‘duizenden cq. schoppen vrouwen’ heeft??

 • Janny

  Hoi Miranda

  ik ben zelf ook driftig op zoek hiernaar.

  Als je een reaktie krijgt, zou je mij die dan willen doorsturen.

  Alvast dank

 • Gerrit

  Duizenden

  Het spel werkt ongeveer als Rummicub. Ik heb de wijsheid wat betreft dit spel uiteraard niet in pacht. Ik vertel het zoals ik dat altijd speel.

  Bedoeling:

  Het spel heeft tot doel om 1000 punten te behalen. Diegene die het eerst 1000 punten en in het geval van overschrijding van de 1000 punten grens het meeste punten aantal behaalt heeft gewonnen.

  Spel:

  Het is de bedoeling dat in zgn. setjes van minimaal drie kaarten op tafel gelegd wordt. Er is sprake van een zgn. geschudde pot waaruit een kaart getrokken wordt en een stapel waarin de door de spelers overbodig geachte kaarten terecht komen. Het is verplicht om iedere beurt of 1 kaart uit de geschudde pot of de hele stapel van weggegooide kaarten te pakken. Het weggooien van 1 kaart na de beurt is verplicht. Meer weggooien is niet toegestaan. Als er eenmaal een setje op tafel ligt mag er alleen worden bijgelegd. De setjes zoals ze eerst lagen mogen niet ‘aangetast’ worden door bijvoorbeeld uit elkaar halen van setjes om met kaarten uit hetzij de hand hetzij de zgn. pot een nieuw setje te vormen kortom er mag alleen bijgelegd worden Dit bijleggen mag, indien mogelijk, aan zowel het begin als het einde van de orginele set. Er mag alleen aan eigen setjes bijgelegd worden.Het einde van het tussenspel(potje) wordt bereikt zodra 1 persoon geen kaarten meer in de hand heeft. Als het einde van het tussenspel bereikt wordt dan worden de kaarten die op tafel gelegd zijn omgerekend naar punten. Van deze punten worden de punten in de hand in mindering gebracht.Behaalde punten worden opgetelt bij reeds eerder behaalde punten.

  Spelregels (algemene/bijzondere)

  - Er wordt bij het delen een aantal van 13 kaarten uitgedeeld

  - Puntenverdeling: 2-9: 5 punten

  10-H: 10 punten

  A : 20 punten

  Joker: 50 punten

  Schoppen vrouw: 100 punten

  -Om de eerste keer op tafel te mogen leggen moeten er 30 punten op tafel komen, met hoeveel setjes dit gebeurt is niet belangrijk. Als er eenmaal een setje op tafel ligt mag er alleen worden bijgelegd.

  - Setjes( min. drei kaarten):

  + Opvolgende kaarten met het zelfde symbool.

  + Gebruikmaking van de AAS.De aas kan ook als 1 gebruikt worden. Het doortellen van H tot en met bijvoorbeeld 2 is niet mogelijk. De aas vormt of het begin of het eind van een reeks.

  +Gelijke kaarten van verschillende symbolen kunnen ook een setje vormen (bv. (min) 3 gelijke cijfers met verschillende symbolen of (min.)3 gelijke plaatjes.

  - Het zgn. bijleggen mag alleen aan eigen setjes.

  - De weg te gooien kaart na de beurt mag geen schoppen vrouw zijn, ook niet op als de speler nog maar 1 kaart ( schoppenvrouw ) bezit.

  - Als de speler de zgn. pot met de weggegooide kaarten wil pakken moet de speler in staat zijn om met alleen de bovenste kaart een setje te vormen of deze te kunnen aansluiten bij een eigen setje. Bij de eerste keer opleggen middels het pakken van de bovenste kaarte van de weggegooide kaarten mag maar 1 setje gemaakt worden dat ook moet voldoen aan de eis van min. 30 punten.

  Optionele regel:

  - het volledig uitleggen van een speler is pas mogelijk nadat de speler min. 1setje, dat voldoet aan bovengenoemde regels, heeft neergelegd en de andere spelers 1 beurt laat spelen nadat het eerste setje van desbetreffende speler is neergelegd.

  Ik hoop je een beetje op weg te hebben geholpen.

  Mochten er nog vragen zijn dan kun je die mailen naar: gerrit21@hotmail.com onder vemelding van 1000-den.

  Gerrit

 • lis

  Hoi Miranda, ik ken alleen de uitgebreide versie van canasta. Dat zijn veel regels, maar als je die eenmaal kent dan is het een super leuk spel. Canasta is afkomstig uit spanje en ik speel het dus op de spaanse manier. Ik heb nu niet zoveel tijd, maar ik zal binnenkort even een uitleg geven!

  Weet iemand van jullie ook of je canasta ergens op de pc kan spelen?? En dan wel gratis!!

  groetjes Lis.Miranda schreef:

  >

  > Is er iemand die de (nederlandse) spelregels van ‘canasta’ en

  > ‘duizenden cq. schoppen vrouwen’ heeft??

 • Ed

  Ook ik ben op zoek naar de Nederlandse spelregels van canasta. Indien ik op het WWW ergens tegen aanloop zal ik ze naar jullie mailen. In de hoop dat jullie dit ook naar mij doen.

  Succes en tot mailens.

  Ed

 • Bert

  Nou !

  Ik zou heel blij zijn met die spelregels van Canasta.

  Ik speelde het heel lang geleden maar ben het een beetje kwijt.

  Ik zou heel dankbaar zijn ermee.

  groeten Bert

 • Theo

  Er zijn er blijkbaar meer op zoek naar de regels.

  Je kunt canasta downloaden op www.canasta.net/

 • anke

  Bij ons thuis spelen we heel vaak canasta. Zowel met zijn tweeën als met zijn vieren. We merken echter wel dat bijna iedereen het wel weer iets anders speelt. Ik kan je dus wel vertellen hoe wij het spelen, maar niet of dat de officiële regels zijn.

  Je speelt canasta met twee stokken kaarten met jokers, dus dat zijn ongeveer 108 kaarten (kan iets verschillen aangezien er niet altijd evenveel jokers inzitten). Als je met zijn vieren bent maak je twee partijen van twee. De spelers van de partijen gaan om en om zitten. Vervolgens deelt een van de vier spelers 52 kaarten rond, aan iedere speler dus 13, de rest wordt in het midden op de tafel gelegd, met de afbeeldingen naar beneden, zodat je ze dus niet ziet (van nu af aan zal ik dit voor de duidelijkheid de stok noemen).

  Iedereen bekijkt zijn kaarten en als iemand een rode drie heeft, moet hij of zij deze eruit halen en daar een nieuwe kaart voor pakken van de stok. Rode drieën hebben aan het einde van het spel nog een betekenis, maar die zal ik later uitleggen. Als iedereen die een rode drie heeft een nieuwe kaart heeft gepakt, moet er een kaart van de stok worden omgedraaid. Deze kaart vormt het begin van het stapeltje.

  Als er dus een kaart is omgedraaid van de stok, is de speler die links van de deler zit aan de beurt (er wordt gespeeld in de richting van de klok). De beurt is opgebouwd uit drie fasen:

  1. Een kaart/kaarten pakken:

  Iedereen moet aan het begin van zijn beurt een kaart of kaarten pakken. Hierbij heeft degene die aan de beurt is een keuze. Hij kan ervoor kiezen om één kaart van de stok te pakken (de bovenste dus). De andere optie is om het stapeltje te pakken, dat bestaat uit de kaart(en) die de speler(s) voor hem heeft (hebben) weggegooid. Het stapeltje kan dus uit maar één kaart, of uit meerdere kaarten bestaan. Als de speler ervoor kiest om het stapeltje te pakken, moet hij alle kaarten die er liggen pakken, maar hij hoeft er niet mee uit te leggen.

  Er is echter ook de mogelijkheid dat degene die een kaart moet pakken, geen keuze heeft of hij het stapeltje of van de stok pakt. Dit is het geval wanneer de laatste kaart die weggegooid is, een zwarte drie is (zwarte drieën kun je ook niet uitleggen). Als er een zwarte drie boven op het stapeltje ligt, is dat geblokkeerd, de speler die aan de beurt is mag niet het stapeltje pakken, maar wordt gedwongen om een kaart van de stok te pakken.

  Als de speler een kaart van de stok pakt en dit is een rode drie, moet hij deze aan de kant leggen en er een nieuwe kaart voor pakken.

  2. Indien mogelijk: uitleggen en/of aansluiten:

  Nadat een speler afgepakt heeft, heeft hij de gelegenheid om uit te leggen. Dwz: hij kan sets van minstens drie van dezelfde kaarten op tafel leggen. Dus bv. 3 negens of 4 tienen. Er moet echter bij de eerste keer uitleggen in een potje, om “op tafel te mogen”, een bepaald aantal punten uitgelegd worden. In het eerste potje is dit 40 punten. De betekenis en de puntentelling van de kaarten is als volgt:

  =================================

  Vieren, vijven, zessen, zevens, achten, negens

  Dit zijn, samen met de tienen, boeren, vrouwen, heren en azen, de “gewone”speelkaarten. Je kunt ze uitleggen en zijn ieder 5 punten waard.

  Tienen, boeren, vrouwen, heren, azen

  Zelfde soort kaarten als hiervoor dus, alleen zijn deze kaarten elk 10 punten waard.

  Jokers

  Deze kaarten zijn 50 punten waard en kunnen “in plaats van” de twee voorgenoemde soorten kaarten gebruikt worden. Even een voorbeeld om het een beetje duidelijk te maken:

  Je hebt in je hand 3 zessen, 2 boeren, een joker en verder allemaal verschillende kaarten. Je kunt dan zonder die joker niet uitleggen, want dan zou je alleen de 3 zessen uit kunnen leggen (een set die je uitlegt moet minstens 3 kaarten bevatten) en hiermee kom je op slechts 15 punten. Je kunt dan echter de joker gebruiken om toch uit te leggen. Deze leg je dan bij de 2 boeren. Hiermee heb je een set van drie kaarten gevormd en kun je 3x5 + 2x10+50 = 85 punten uitleggen. Voldoende om op tafel te mogen dus.

  Tweeën

  Voor de tweeën gelden dezelfde regels als voor de jokers, alleen zijn deze geen 50, maar 20 punten waard.

  =================================

  Zodra één van de twee mensen uit een team heeft uitgelegd, mag dat team verder uitleggen. Hierbij hoeven zij zich niet meer aan een minimum te houden, behalve dan natuurlijk dat wat je uitlegt per set uit minstens drie kaarten bestaat. Daarnaast mag je, nadat je op tafel bent, ook wanneer je maar wil, kaarten aansluiten bij de kaarten die je team al heeft uitgelegd.

  3. Weggooien:

  Als degene die aan de beurt is, klaar is met uitleggen en/of aansluiten, moet hij een kaart weggooien. Deze kaart wordt dus bovenop het stapeltje gelegd, of -als de speler aan het begin van zijn beurt het stapeltje gepakt heeft- is de eerste kaart van een nieuw stapeltje. Is deze kaart een zwarte drie, dan geldt dus dat de volgende speler per se een kaart van de stok moet pakken.

  Een kaart pakken en een kaart weggooien zijn acties die per se gedaan moeten worden in iedere beurt. Ook in de beurt waarin een speler het uitmaakt (verdere uitleg over het uitmaken verderop). Uitleggen en/of aansluiten is niet verplicht, soms is het niet mogelijk, soms houdt een speler een aansluiter nog vast.

  Nadat een speler heeft weggegooid, is de volgende aan de beurt, degene die links van hem zit. Deze speler moet in zijn beurt ook de drie “fases” doorlopen. Zo gaat het de hele tijd rond. Totdat iemand het uitmaakt.

  Het uitmaken wil eigenlijk niets anders zeggen dan aan het einde van je beurt geen kaarten meer over hebben. Dus nadat je én een kaart gepakt hebt én er één hebt weggegooid. Dit moet altijd gebeuren. Je mag niet alleen een kaart pakken en dan zoveel aansluiten of uitleggen dat je niets meer hebt om weg te gooien.

  Voordat je het uit mag maken, moet er echter nog aan een belangrijke regel voldaan worden; je team moet een canast hebben. Een canasta houdt in dat je van één soort 7 kaarten hebt liggen. Een canasta mag jokers en/of tweeën bevatten, maximaal 3 in het totaal. Er moeten dus minstens 4 gewone kaarten gebruikt worden. Het gebruik van jokers heeft echter wel invloed op het aantal punten dat de canasta waard is. Als je een canasta hebt zonder jokers, bv 7 achten, of 7 boeren - een zogenaamde “echte” of “zuivere” canasta - dan is deze 600 punten waard. Bevat een canasta 1 of meer jokers en/of tweeën, dan is hij slechts 300 punten waard.

  Zodra een team dus één (of meerdere, dat mag natuurlijk ook) canasta heeft, mogen de spelers van dat team het uitmaken. Zo gauw één van de spelers dan zijn kaarten kwijt is, is het potje afgelopen.

  Als het potje is afgelopen worden de punten geteld. Eerst wordt van iedere speler het aantal punten geteld dat hij nog in zijn hand had (zie hierboven voor de waarde van de verschillende kaarten, een zwarte drie telt ook voor 5). Deze aantallen worden van de punten die het team van de spelers had uitgelegd afgehaald. Vervolgens wordt per team geteld hoeveel zij hadden uitgelegd (na aftrek van wat de spelers van het team nog in hun handen hadden dus). Hierbij wordt voor iedere canasta 300 punten (en voor elke zuivere canasta 600 punten) geteld. Daarnaast krijgt het team dat het uitgemaakt heeft nog 300 punten voor elke rode drie die zij in hun bezit hebben. Als dit allemaal bij elkaar geteld is, heb je de score voor dat potje. Deze scores schrijf je op en worden bij de eerdere scores (als je al meer potjes gedaan hebt) opgeteld. Aan de hand van het totaal aantal punten dat een team tot dan toe behaald heeft, wordt bepaald hoeveel het minimum is dat dat team moet uitleggen in een nieuw potje. Hieronder zet ik de aantallen punten en de minima voor het uitleggen onder elkaar.

  =================================

  totaal aantal punten minimum aantal punten uitleggen

  < 1500 punten 40 punten

  1500 - 2995 punten 90 punten

  > 3000 punten 120 punten

  =================================

  Ik ben nog niet klaar met uitleggen, maar het hele verhaal past er niet in, dus maak ik twee berichtjes.

 • anke

  Hier volgt de rest van mijn uitleg:

  Een heel spel canasta gaat tot de 4500 punten. Het team dat als eerste deze grens overschrijdt heeft gewonnen. Als beide teams na hetzelfde potje over die grens heen gaan, dan wint het team met de meeste punten.

  Nou, dit zijn geloof ik zo'n beetje de regels voor canasta met zijn vieren zoals wij ze hebben. Daarnaast is het mogelijk canasta met zijn tweeën te spelen. Deze regels zal ik nu uit gaan leggen.

  Het delen van de kaarten is bij het spelen met zijn tweeën anders. Er worden wel, zoals bij het spelen met zijn vieren, 4 keer 13 kaarten gedeeld. Het eerste stapeltje met 13 kaarten is voor degene die niet gedeeld heeft. Deze kaarten mag hij zien en daar gaat hij meteen mee spelen. Het tweede stapeltje is voor de deler. Deze kaarten mag hij zien en gaat hij meteen mee spelen. Het derde stapeltje is ook voor de tegenspeler van de deler. Deze kaarten moet hij (tijdelijk) aan de kant leggen, en hetzelfde geldt voor het vierde stapeltje voor de deler.

  Vervolgens moeten ook bij deze versie de rode drieën eruit, en moeten daar nieuwe kaarten voor gepakt worden. Er kan echter ook besloten worden om ook de zwarte drieën eruit te halen en daar een niuwe kaart voor te pakken, niet omdat ze dan een waarde hebben, maar omdat sommige mensen het niet fijn vinden om zwarte drieën in het spel te hebben als je met zijn tweeën speelt.

  Vervolgens gelden dezelfde regels als voor canasta met zijn vieren, op één regel na. Als je in je beurt een bepaald aantal kaarten hebt uitgelegd en/of aangesloten, mag je van het stapeltje dat je opzij hebt moeten leggen datzelfde aantal kaarten pakken om mee te spelen. Deze kaarten mag je pas pakken nadat je hebt weggegooid, dus als je beurt helemaal voorbij is. Je moet het ook doen voordat ja weer bezig bent met je volgende beurt, want zodra je aan een beurt begonnen bent (dus: af hebt gepakt of zelfs al uitgelegd) mag je deze kaarten niet meer pakken, totdat die beurt ook weer voorbij is. Na die beurt mag je de kaarten van de beurt ervoor plus natuurlijk de kaarten van die laatste beurt dan alsnog pakken.

  Om het een beetje moeilijker te maken, kun je ook afspreken dat je per se meteen kaarten moet bijpakken, dus voordat je aan de volgende beurt begint, en dat het anders helemaal niet meer mag, dat dan je kans voorbij is. Je moet dan opnieuw kaarten uitleggen en aansluiten om alsnog die andere kaarten te mogen pakken.

  Zodra je al je kaarten die je opzij had gelegd gepakt hebt, en je een cansta hebt, mag je het uitmaken. En verder is alles hetzelfde als bij canasta met zijn vieren.

  Nou, zoals ik al zei, het zijn de regels zoals wij ze hebben, maar ik weet niet of het de officiële regels zijn. Ik hoop dat ik jullie er toch mee geholpen heb. Als iets niet duidelijk is, dan stuur maar een mailtje en dan zal ik proberen het duidelijker uit te leggen, want het is vrij lastig om de regels op deze manier uit te leggen. Maar dan zal ik mijn best doen om het toch nog duidelijker te maken.

  Als laatste heb ik eigenlijk zelf ook nog een vraag. Kent iemand de spelregels van canasta met zijn drieen of zelfs met zijn zessen? Wij willen dit graag spelen en hebben het ook ooit gedaan maar weten niet meer precies hoe het zit. Ik zou daarom erg blij zijn als iemand me aan die regels kan helpen.

  Alvast bedankt.

  Groetjes,

  Anke

 • pboerkoel

  ik ben ook druk bezig met canasta speel via yohoo op internet meestal in de usa gelden daar andere spelregels? ik heb bv over 4kaarten daar bij een setje van drie en een canasta staat er steeds geen discard weet jij hoe dat zit?dus ik mag geen kaart weggooien.

  hartelijk dank voor de spelregels ziet er prachtig uit