Borako of Boraco

 • kaartje 25

  heeft iemand ooit gehoord vh spel borako of booraco

  boraco

  [spreek uit als boo raa koo}

  ik ben op zoek naar de spelregels van de kaartspel met gewone spelkaarteng

  groetjes

  florus

 • yaiza

  ik ken het spel wel een beetje…

  je kan het spel met minstens 2 personen spelen.

  de persoon die deelt moet de andere perso(o)n(en) en het ‘boekje’ 11 kaarten geven. zelf moet die persoon 12 kaarten nemen.

  de persoon met 12 kaarten moet als eerste een kaart weggooien.

  de rest van het spel gaat mee met de klok. als iemand als eerste al zijn kaarten kan afleggen krijgt die persoon het ‘boekje’. de persoon met het ‘boekje’ kan dan eerst de kaarten van het ‘boekje’ afleggen. als die persoon klaar is gaat het spel weer door in de richting van de klok. de eerste die dan al zijn kaarten kan afleggen is uit.

  als je een rij van minstens 7 opeenvolgende kaarten hebt zonder joker heb je 20 punten. als je een rij van minstens 7 opeenvolgende kaarten hebt met joker heb je 10 punten. de kaarten van 3 tot 6 zijn halve punten, de kaarten van 7 tot de koning zijn hele punten. de aas is 1,5 punten waard. de jokers en tweetjes zijn ook hele punten. het spel gaat tot 200 punten, wie er dus 200 punten heeft is gewonnen. als het spel al uit is en er heeft een persoon nog niet afgelegd dan krijgt die persoon een -20.

  als je nog vragen hebt kan je die nog altijd vragen via een mailtje…

  xxx

 • Van Praet Hendrik

  Boraco is al jaren ‘het’ kaartspel in onze familie en kennissenkring en wij spelen het als volgt:

  met 4 personen,(twee ploegen van 2 personen) de twee over elkaar spelen samen. Het spel wordt gespeeld met 2 boeken kaarten + 2 jokers (106 kaarten dus ). De persoon die geeft begint met 3 kaarten te geven aan elke speler en een vijfde “pakje”(tussen de derde en de vierde speler) het laatste is dus voor de gever. Verder aan elke speler 2 kaarten bijgeven tot iedereen, ook het pakje 11 kaarten heeft. De rest gaat (met de rug naar boven) naar het midden van de tafel.

  Het is de bedoeling je kaarten zo vlug mogelijk allemaal op tafel te leggen.

  Men moet minimum drie opeen volgende kaarten in een reeks, of drie met gelijke waarde hebben om deze op tafel te leggen en zo een reeks te starten.

  Een joker telt voor elke waarde, en een twee telt ook voor joker of als twee.

  Eens er een set op tafel ligt mag er altijd, kaart per kaart, bijgevoegd worden., ook door de persoon die tegenover zit en dus samenspeelt.

  De speler die na de gever zit begint met een kaart te trekken (hoop midden op tafel), past die kaart hem niet mag hij hem op tafel leggen, met de waarde naar boven, en een nieuwe kaart trekken. Behoud hij de eerste kaart mag hij geen tweede trekken. Heeft hij een tweede kaart getrokken moet hij ook nog een tweede kaart weg gooien.

  De volgende speler heeft de keus, de kaarten die open op tafel liggen opnemen of een nieuwe kaart trekken. Hij gooit vervolgens ook een kaart weg en zo verder met de volgende.

  Degene die kiest voor de open kaarten, moet alle open kaarten nemen en gooit ook één kaart weg.

  Een speler die nog maar één kaart in de hand heeft, en er ligt maar één open kaart op tafel, dan mag hij deze niet nemen, maar moet een nieuwe kaart trekken.

  De eerste speler die al zijn kaarten heeft afgelegd, neemt het “pakje”. Hij mag uit het pakje alles afleggen wat past bij hun kaarten op tafel, maar mag dan geen kaart weg gooien. Dan gaat het spel verder tot er een volgende speler alles heeft afgelegd.

  Als men uitspeelt en alle kaarten kunnen afgelegd worden, moet er geen kaart weggeworpen worden.

  De punten worden dan opgeteld van de kaarten die afgelegd zijn, verminderd met de kaarten die nog in de hand gehouden worden.

  De punten telling is als volgt:

  Alle kaarten van 3 tot en met zeven : ½ punt

  Alle kaarten van 8 tot heer en de 2 en de joker (eender voor welke waarde ze gebruikt worden) : 1 punt

  De aas : 1 ½ punt.

  Een reeks van zeven kaarten met joker (of 2 die als joker wordt gebruikt) : 10 punten extra.

  Een reeks van zeven kaarten zonder joker : 20 punten extra.

  De speler die eerst uitspeelde en het pakje nam : 5 punten.

  De speler die daarna uitspeelde : 5 punten.

  Een speler die al zijn kaarten in eenmaal kan afleggen heeft in plaats van 5 punten : 10 punten

  Een speler die in de eerste ronde na het geven, dus elke speler heeft één kans, alles ineens kan afleggen heeft een “lobbe” : 20 punten.

  De waarde van de kaarten die nog in de hand gehouden zijn worden ook opgeteld en van de puntenwaarde afgetrokken.

  Een speler die geen enkele kaart op tafel heeft gelegd krijgt (min) -10 punten, ongeacht de waarde die hij in zijn hand heeft.

  Als de eindwaarde op een ½ eindigt rond men af naar boven.(behalve als daardoor juist 100 of 200 wordt bereikt, dan rond men af naar onder)

  De punten van elk spelerskoppel worden dan genoteerd.

  Na elk spel worden de punten bij de vorige opgeteld.

  Wanneer een team 100 punten bereikt heeft, mogen er door dat team maar kaarten afgelegd worden vanaf het moment dat één van beide spelers van dat team minimaal een waarde van

  9 punten kan afleggen. Een reeks van zeven of ineens uitspelen kan ook want dat is 10 punten.

  Dit geld niet voor het team dat nog geen 100 punten heeft. Als dit team het spel kan uitspelen voor het andere team met 9 op tafel is gekomen heeft dat team (min) -20 punten. Komen ze daardoor terug onder de 100 punten geld terug het eerste.

  Er mogen geen 2 jokers in dezelfde reeks liggen (er kunnen wel twee keer een 2 liggen als een van de twee, als 2 gebruikt wordt. (deze moet dan wel dezelfde kleur hebben als de serie waar ze in ligt.) Alleen om uit te spelen (niet voor het pakje) mogen er eventueel twee jokers in dezelfde serie gelegd worden. Word er daardoor echter een reeks van zeven gemaakt telt dit niet voor 10 punten extra, maar enkel de opgetelde waarde van de kaarten

  Het spel is gespeeld als één van de teams 200 punten heeft bereikt.

 • DELETION_USER

  Hendrik,Heel goed uitgelegd precies hoe wij het spelen.zou graag willen te weten komen van waar het afkomstig is heb je enig idee?

  Mvg.