Bonanza bord spel handleiding

 • DELETION_USER

                                                                   Bonanza van MB 

                                                                         spelregels 

                                                             Van twee tot zes spelers 

  Bonanza wordt op een grond plateau gespeeld met een spel kaarten inclusief een joker en aantal fiches. Elke speler moet hetzelfde aantal fiches krijgen.

  Iedere speler moet een fiche in elk van de 10 vakken waarin het Bonanza plateau is verdeeld zetten. De kaarten worden stuk voor stuk rondgedeeld te beginnen bij de speler die links van de gever zit. Bovendien wordt een blinde hand samengesteld door voordat de gever zijn linker buurman van een kaart voorziet. 1 kaart blind. D.w.z. Met de afbeelding naar beneden. Op tafel te leggen. Zo wordt doorgegaan, totdat het spel kaarten geheel rondgedeeld is. Zonder er rekening mee te houden dat enkele spelers een kaart extra kunnen ontvangen.

  Nadat de spelers hun kaarten op kleur hebben gerangschikt mag de gever kiezen of hij zijn eigen kaarten zal behouden of dat hij de blinde kaarten hiervoor in de plaats zal nemen, zonder de laatst genoemde kaarten eerst te hebben ingezien. Kiest hij de blinde kaarten dan legt hij zijn eigen stel kaarten af. Behoud hij zijn kaarten dan mogen de andere spelers, te beginnen bij de links van de gever zittende speler, op de blinde kaarten te bieden. Wie het hoogste bod doet krijgt de kaarten en plaatst z'n bod in het middelste vak van het plateau, de zgn pot, het op die manier overeengekomen aantal fiches. Hij legt vervolgens zijn oorspronkelijke kaarten af.

  Bied niemand op de blinde kaarten,dan worden deze terzijde gelegd. Desgewenst kan men overeenkomen, dat de opbrengst van het bod op de blinde kaarten niet in de pot wordt gezet. Maar de gever ten goede komt.

  Het Bonanza plateau bestaat uit twee delen :

  1: De bovenzijde van het plateau : Joker , Schoppen vrouw, Ruiten boer, Serie van drie ruiten, 10 schoppen, Schoppen twee, Poker.

  2: De onderzijde van het plateau: Schoppen aas, Harten heer, Ruiten vrouw, Klaver boer.

  Alsmede het middelste vak of pot de bovenzijde van het plateau.

  De gever:

  De gever kondigt achtereenvolgens aan. joker, vrouw boer ,serie van 3, 10-2 poker en wacht na elke aankondiging wat er gaat gebeuren.

  Poker: Bij het noemen van de joker kan de speler de deze kaart bezit deze laten zien en de fiches die zich in het joker vak bevinden verkrijgen.

  Hij kan echter de joker bewaren, en deze bij een van de volgende vier aankondigingen als aanvullende kaart gebruiken. Naar men zal merken, wordt deze keuze belangrijker als de ronde voorbij is. De joker mag slechts eenmaal worden gebruikt en moet daarna worden afgelegd.

  Vrouw-boer: Naar uit het plateau blijkt, betekend deze combinatie schoppen vrouw en ruiten boer. De bezitter van deze combinatie laat haar aan iedereen zien. Nadat de gever zulks heeft aangekondigd. De speler krijgt de fiches uit het betreffende vak en stopt de twee kaarten weer in zijn spel. Heeft hij de joker als aanvullende kaart gebruikt dan legt hij deze af.

  Serie van drie: een serie bestaat uit 3 kaarten van dezelfde kleur.

  Bijvoorbeeld ruiten 5-6-7 ,schoppen 10-boer-vrouw. Aas is of top kaart (vrouw-heer-aas) of geld als 1 (aas-2-3). Een serie als heer-aas-2 is niet toegestaan.   

  De speler die een serie bezit laat haar aan iedereen zien, nadat de gever zulks heeft aangekondigd. De speler krijgt de fiches uit het betreffende vak en stopt de drie kaarten weer terug in zijn spel. Heeft hij de joker als aanvullende kaart gebruikt, dan legt hij deze af. Als meer als 1 speler een serie bezit, dan wint de speler met serie die de hoogste waarde heeft. Als de beide topkaarten even hoog zijn , wordt de winnaar bepaald door de hoogste kleur: van hoog naar laag schoppen, harten, ruiten, klaver. Een serie met een joker verliest altijd van een even hoge echte serie.

  10-2: naar uit het plateau blijkt. Betekend deze combinatie ruiten 10 en schoppen 2. Zie onder vrouw-boer.

  Poker: als poker aangekondigd is,begint dit gedeelte van het spel bij de gever en gaat naar links verder. Men volgt de gewone spelregels van poker, maar men mag geen aanvullende kaart(en) kopen. Elke speler probeert met z'n kaarten een zo sterk mogelijke combinatie van 5 kaarten te maken. Als een speler, te beginnen bij de gever, 5 van zijn kaarten sterk genoeg vind om aan poker deel te nemen, legt hij in het poker-vak van het plateau een of meer fiches, waarbij de oorspronkelijk in dit vak gestorte fiches blijven staan. De volgende speler moet, als hij wil meedoen, een hogere inzet doen als zijn voorganger, hij mag uiteraard ook passen. Voor de speler,die in het bezit van de joker is ,is dit onderdeel van het spel de laatste kans zich van deze kaart te ontdoen. De winnaar krijgt alle fiches uit het poker-vak en stopt zijn kaarten weer in zijn spel. Heeft hij de joker als aanvullende kaart gebruikt, dan legt hij deze af. De winnende combinatie wordt aan de andere spelers getoond.

  Waarde van een pokerhand:

  Deze luid als volgt. Van laag naar hoog.

  Een paar of one pair: 

  twee gelijk bijvoorbeeld 2 azen of 2 tienen.

  Twee paren of two pair:

  tweemaal twee gelijken bijvoorbeeld 2 heren en 2 tienen.het hoogste paar gaat voor ,dus twee azen en 2 tweeën is hoger als 2 heren en 2 vrouwen.

  Three of à kind:

  Drie gelijke, bijvoorbeeld drie heren.

  Straight:

  Vijf opeenvolgende kaarten, niet van dezelfde kleur.de hoogste Straight gaat voor. Aas is de laagste of hoogste kaart. Aas-2-3-4-5 is een Straight, maar ook 10-boer-vrouw-heer-aas.

  Flush:  

  Vijf willekeurige kaarten in een kleur.

  Full hand of full house :

  Drie gelijke plus 1 paar. De hoogste der drie gelijke gaat voor.

  Carré of fout of à kind:

  Vier gelijke kaarten. bijvoorbeeld vier boeren.

  Straight flush:

  Een Straight ,dus 5 opeenvolgende kaarten echter in 1 kleur. De hoogste Straight flush is de serie 10-boer-vrouw-heer-aas in een kleur welke serie een Royal flush wordt genoemd. 

  Zijn twee handen even hoog ,bijv elk twee paar azen en twee negens, dan beslist de hoogte van de 5e kaart. Bijv 2 flush handen met heer,vrouw als top , beslist de hoogste van de 3 de kaart. De joker mag tellen voor elke kaart die men niet heeft. Men kan dus nooit 5 gelijke kaarten hebben !

  Onderzijde van het plateau.

  Spelwijze :

  De gever speelt de laagste kaart(de azen zijn de hoogste kaarten) van onverschillig welke kleur hij in bezit heeft. Al is klaver de laagste kleur, toch is in dit geval harten 2 lager dan klaver 3. Deze en alle volgende kaarten worden open gespeeld. Dus met de afbeelding naar boven.

  De speler die onmiddellijk hierop volgende kaart van dezelfde kleur heeft speelt deze eveneens open, op tafel en zo gaat men door met het vormen van een serie.wanneer dat mogelijk is mag dezelfde speler meer dan een kaart spelen. Wanneer de hoogste kaart van de betreffende kleur, dus aas gespeeld, dan wel wat eerder zal voor komen. Men midden in een serie moet ophouden  omdat de volgende kaart ontbreekt.(deze bevind zich in de blinde kaarten of juist in de ingewisselde kaarten van het begin van het spel.) dan moet de speler die de laatste kaart heft gespeeld z'n laagste kaart van een andere kleur spelen. Na een rode kaart dus een zwarte kaart, na een zwarte een rode. Kan een speler dit niet dan gaat het spel linksom verder totdat men bij een speler komt die dit wel de juiste kaart kan spelen. Blijkt niemand dit te kunnen dan mag de speler die de laatste kaart gespeeld  heeft, zijn laagste kaart onverschillig welke kleur zijn kaart spelen. Het spel gaat nu weer op dezelfde wijze verder, totdat een der spelers al zijn kaarten heeft weten uit te spelen, waarbij na elke onderbreking ( na aas of onderbreken van de volgende kaart) getracht moet worden van kleur te wisselen.

  Het winnen van de fiches:

  Dit kan tijdens het spel op twee manieren.

  1: wanneer men tijdens het spel een der kaarten die op de rand staan aangegeven, kan spelen dus schoppen aas , harten heer enz .

  2: wanneer een speler al z'n kaarten heeft weten uit te spelen. (in het eerste geval krijgt de speler  fiches die zich in het betreffende vak bevinden.) 

  In het tweede geval dient de speler Bonanza

  Te roepen en krijgt hij alle fiches die zich in de pot bevinden. Bovendien ontvangt hij van alle spelers 1 fiche per kaart die zich nog in hun hand bevindt. Ook al hebben de spelers niet de gelegenheid gehad om al hun kaarten uit te spelen. 

  De nog niet gewonnen fiches blijven op het plateau staan, elke speler plaatst opnieuw een fiche in elk van de 10 vakken. De speler die links naast de gever zit wordt nu gever.waarna het spel opnieuw begint.de inzet is nu groter geworden vooral in de moeilijk speelbare vakken vrouw-boer ,serie van 3, en 10-2 waardoor de spanning toeneemt.

  Einde van het spel: 

  wanneer  de spelers het spel wensen te beëindigen, moeten de fiches die nog op het plateau aanwezig zijn, gelijkelijk onder de spelers worden verdeeld . Uiteraard kan men een andere verdeling van te voren afspreken .

  Na jaren zoeken een oud copie gevonden. Alles opnieuw over getypt en nu hier te downloaden voor de lief hebbers.

  veel plezier met het spel .het bord is ook zelf te maken met mdf en een boven frees zoals ik zelf gedaan heb.

  groet Ronald 

   

 • Roman

  Ik hield van kaartspelletjes, maar voor zover ik weet, win je daar niet veel. Het is meer voor de ziel, voor ontspanning. En met http://roulette77.be/europees-roulette u zult in staat zijn om grote bedragen te verdienen, wat genoeg zal zijn voor een comfortabel leven in de toekomst