Canasta

 • TiTaTovenaar

  Is er ook een nederlandse Handeleiding voor Canasta??

 • Michiel Geerts

  Spelregels canasta aan het opzoeken.

  Waar kan ik ze vinden?

  Groetjes,

  Michiel

 • Card_Collie

  hoihoi

  hier kan je de spelregels van Canasta vinden

  http://web.inter.nl.net/users/devries/spellen/canasta.htm

  groetjes: Card_Collie

 • miep

  Het spel canasta is ook op cd rom te verkrijgen, het bevat dan gelijk de spelregels en diverse moeilijkheidsgraden.

  het wordt gedistribueert door VTC media. isbn nr.9058401294

  groetjes Miep

 • sonja

  Hoi,

  hierin wordt welliswaar het doel van het spel uitgelegd maar niet de eigenlijk specifieke spelregels. Nog andere tips?

  groeten Sonja.

 • Anneke

  Spelregels kaartspel Canasta

  Canasta is van origine een jokerspel en nog niet zo oud. Het is een spel dat na de tweede wereldoorlog in Zuid Amerika ontstond en dat van daar, via de Verenigde Staten, waar het verder werd gevormd, naar Europa kwam, waar het zijn zegetocht begon. Canasta heeft veel enthousiaste spelers van andere kaartspelen tot zich getrokken en dat is een bewijs, dat we hier met een bijzonder aantrekkelijk spel te maken hebben. Zoals te verwachten, is de naam Canasta van Spaanse oorsprong en betekent ‘mandje’. Beginners zullen het spel een aantal malen moeten spelen om ‘het onder de knie te krijgen’ te krijgen, oefening baart kunst.

  De waarde van de kaarten

  Bij Canasta is de waarde van de kaarten van bijzondere groot belang, omdat men daar voortdurend rekening mee moet houden. Navolgend tref je een opsomming aan van de kaarten met hun waarde:

  Joker (ook wel de dikke joker genaamd) 50 punten

  Twee (ook wel ‘wilde’ kaart genoemd) 20 “ ”

  Aas 20 “ ”

  Heer, vrouw, boer, 10, 9, 8 elk 10 “ ”

  7,6,5,4, en de zwarte 3 elk 5 “ ”

  rode 3 100 “ ”

  Krijgt men tijdens het spel alle vier rode drieën dan tellen zij niet alleen elk voor 100 punten, maar krijgt men nog extra 400 punten (totaal 800 punten).

  Met wie en wat spelen

  Aan het spel kunnen twee tot zes personen deelnemen. Het meest interessant is echter, wanneer het wordt gespeeld door vier personen, die dan twee paren vormen, waarbij ze samenspelen.

  Het spel wordt gespeeld met twee bridgespellen van elk 52 kaarten plus 4 jokers, dus in het totaal met 108 speelkaarten. De bedoeling is dat men van de kaarten die men in handen krijgt bepaalde combinaties vormt, die weer puntwaarde hebben, en deze op tafel uitlegt. Wie het eerst zijn kaarten kwijt is, is winnaar.

  Geven

  De gever wordt bepaald en deze schud de kaarten en vervolgens deelt hij de kaarten één voor één rond totdat ieder elf kaarten heeft (indien men met drie spelers Canasta speelt krijgt ieder 13 kaarten en indien men met z'n tweeën speelt ontvang elke speler 15 kaarten!). De rest van de kaarten legt hij als gedekte stock op de tafel. De bovenste kaart van de stock wordt omgekeerd en open naast de stock neergelegd. Heeft een speler een rode 3 dan legt hij die open naast zich op tafel en pakt van de stock een nieuwe kaart, zodat hij er weer elf in handen heeft. Is de eerste kaart die de gever van de stock open draait een joker of een rode drie, dan wordt de volgende kaart van de stock genomen en gekeerd. De speler die links van de gever zit begint het spel. Hij neemt een kaart van de stock, voegt die tussen zijn kaarten en legt een andere kaart af op de open stapel. Vervolgens is de volgende speler aan de beurt.

  Combinaties

  De bedoeling is dat men in de hand bepaalde combinaties vormt. Om uit te leggen moet men minstens 3 kaarten op tafel leggen, met in het begin een totaalwaarde van minstens 50 punten.

  Het gaat steeds om kaarten van gelijke waarde, dus combinaties van azen, heren, vrouwen, boeren, tienen, negens, achten, zevens, zessen, vijven en vieren. Rode drieën worden apart gelegd, zwarte drieën worden gebruikt als afsluitkaart (vuil). De tweeën spelen mee als vervangkaarten, evenals de jokers. Tweeën en jokers mogen namelijk bij het uitleggen in de plaats van de noodzakelijke kaart worden gebruikt. Zij tellen echter in de puntentelling hoger, want de joker is 50 punten en de twee is 20 punten. Zo kan men dus uitleggen met twee zevens (elk 5 punten) en een joker (50 punten) als vervanger voor het ontbrekende derde zeven. Navolgend tref je een aantal willekeurige combinaties aan:

  7 + 7 + 7 = 15 punten 4 + 4 + (dikke) joker = 60 punten 3 x een vrouw = 30 punten

  10 + 10 + 10 + 2 (joker) = 50 punten Vier azen met een 2 (joker) = 100 punten

  Canasta

  Het aantal jokers dat men bijlegt is echter aan voorwaarden gebonden. Bij twee speelkaarten mag men maar 1 joker aanleggen. Bij drie kaarten is dit maximaal 2 jokers, bij vier kaarten uiterlijk 3 jokers, bij vijf speelkaarten maximaal 2 jokers en bij een zeskaart 1 joker.

  Met betrekking tot de laatste drie genoemde combinaties, van speelkaarten en jokers die samen een setje van zeven kaarten vormen, spreken we van een ‘onechte’ canasta. Zitten er in zo'n zevenkaart-canasta gèèn wilde kaarten (lees jokers), dan heet hij een échte canasta, en wordt als hij compleet is, samengevoegd tot een stapeltje met een rode speelkaart bovenop. Bestaat de canasta echter uit een combinatie van wilde kaarten en speelkaarten dan wordt hij, wanneer hij compleet is, tot een stapeltje samengevoegd met een zwarte speelkaart bovenop.

  8 + 8 + 8 + 8 + joker + joker + 2 (joker) = 300 punten dit noemen wij een onèchte canasta

  Boer + boer + boer + boer + boer + boer + boer = 500 punten en noemt men een echte canasta

  Aas + aas + aas + aas + aas + 2 + 2 = 300 punten en dit heet eveneens een onèchte canasta.

  Indien het spel is afgelopen telt men alle waardepunten van de kaarten afzonderlijk. In dit voorbeeld is de waarde van de achten canasta niet 300 maar 460 punten, de echte canasta van boeren is in werkelijke waarde 570 punten en de azen canasta telt 400 punten.

  De open stock

  Heeft men eenmaal het minimum aan punten op tafel liggen, dan kan men wanneer men aan de beurt is, ook andere combinaties op tafel leggen; die behoeven dan echter niet aan de 50 puntennorm te voldoen. Doordat men steeds weer een nieuwe kaart van de stock neemt, krijgt men de mogelijkheid om combinaties te vormen. Het is duidelijk dat ook het wegleggen op de open stock belangrijk is, want die kaart die men weglegt kan ook door de tegenstander worden opgenomen. Langzaam wordt de open stapel door het wegleggen van de kaarten hoger. Is men aan de beurt en kan men de bovenste kaart van de open stapel gebruiken om een nieuwe combinatie uit te leggen , dan mag men de gehele open stapel opnemen. Ook mag men deze stapel nemen wanneer uw voorganger zo dom was een kaart weg te leggen, die u kunt aanpassen aan kaarten die reeds voor u op tafel liggen. Wie de open stapel kan opnemen, heeft uiteraard zeer veel mogelijkheden om uit te leggen.

  Het opnemen van de open stapel kan men voorkomen door hem te dekken met de zwarte drie. De zwarte 3 is een blokkeringkaart en de volgende speler kan de stapel niet opnemen. Heeft de volgende speler daarna weer een normale kaart afgelegd dan kan de volgende speler de stock weer pakken. Heeft een speler de open stapel echter gedekt met een joker of een 2 dan is de stapel niet alleen geblokkeerd voor de volgend speler maar tevens ook voor de anderen, behalve wanneer één van hen de bovenste kaart van de stock kan gebruiken om uit te leggen zonder daarbij gebruik te maken van jokers.Ter verduidelijking: indien de stapel is geblokkeerd met een joker dan kan men de stapel alleen pakken als men twee echte speelkaarten in handen heeft.

  Einde spel

  Het spel kan door een speler pas beëindigd worden, wanneer hij minstens één canasta voor zich op tafel heeft liggen (variatieregel bij twee spelers - 15 kaarten elk - kan men er voor kiezen om maximaal 2 canasta te hebben alvorens men het mag uitmaken). Heeft men geen canasta en nog maar één kaart in handen dan mag men het spel niet beëindigen. Overigens dient men altijd de laatste kaart op de stock te leggen om het uit te maken.

  Het spel kan ook worden beëindigd wanneer de gedekte stock op is. Soms doet men dit niet en wordt de openstock omgekeerd, de bovenste kaart opengelegd en gaat men gewoon verder.

  Puntentelling

  Is één van de spelers dus uit, dan is die ronde ten einde en men gaat dan een totaal aan punten tellen. Dat wil zeggen ieder krijgt op papier een kolom en daarin komt het aantal punten. Zoals eerder vermeld levert een échte canasta 500 punten en een onechte canasta 300 punten. Wie het spel uitmaakt krijgt nog eens 100 punten extra en voorts telt men alle op tafel liggende kaarten (ook van de canasta's) met hun puntenwaarde. Van het totaal wordt dan van de waarde van de kaarten, die de verliezende spelers nog in handen hebben, afgetrokken. Vergeet vooral niet bij het totaal ook de eventueel verkregen rode drieën op te tellen. Indien men het spel in één keer uit maakt (dus nog niet eerder op tafel heeft uitgelegd) en van de hand ineens op tafel komt en het uitmaakt krijgt 200 punten i.p.v. 100 punten. Tenslotte wordt het totaal in de kolommen genoteerd. Op die manier stijgt natuurlijk langzaam dit aantal en dat heeft ook gevolgen voor de rest van het spel. Heeft een speler eenmaal 1500 punten behaald, dan moet hij bij de volgende ronde niet met 50 maar met minstens 90 punten op tafel komen om voor de eerste maal uit te leggen. Heeft een speler 3000 punten bereikt, dan moet hij met 120 punten uitkomen. Dit is dikwijls een zeer moeilijke zaak wanneer het lot wil dat men geen jokers in handen krijgt.

  Om het gehele spel te kunnen beëindigen wordt vastgesteld dat men speelt totdat een der spelers (of gevormd paar) de grens van 5000 punten heeft bereikt. Hij is dan de winnaar.

  Een extra variatieregel is dat indien een paar na de eerste ronde in de min eindigt men de eerst volgende ronde uit mag met 15 punten op tafel in plaats van de 50 punten die zijn vereist.

  Canasta met partner

  Men kan Canasta ook met een partner spelen. In dat geval moet men wel met een even aantal spelers zijn. Is men met vier dan vormen zich twee partijen van elk twee spelers. In dat geval wordt er precies zo gespeeld als is beschreven maar heeft men het recht uit eigen hand niet alleen bij zichzelf, maar ook bij de partner aan te leggen. De speler die in staat is het spel uit te maken houdt dan (uiteraard) rekening met zijn partner en wacht, totdat die niet te veel kaarten meer in handen heeft. In het geval dat men met een partner speelt worden de punten na een kaartronde geteld en genoteerd per stel.

  Speelt men Canasta met zes personen, dan kunnen twee groepen van drie spelers worden gevormd, waarbij elke speler dus twee partners heeft bij wie hij mag aansluiten e.d.. Bij zes spelers kan men er ook voor kiezen om drie groepen van twee te vormen.

  Strategie en variatieregels voor de gevorderde spelers.

  Canasta is een spel dat zich uitstekend leent om je eigen strategie te bepalen. Zo kan men er voor kiezen om te spelen voor de bonus van 200 punten en proberen het spel in één keer uit te spelen. Let wel hierbij worden de punten van de partner opgeofferd maar daarvoor in de plaats ontvang je ook de extra minpunten van de tegenstanders. Deze tactiek is belangrijk indien de tegenpartij bijvoorbeeld al 3 rode drieën op tafel heeft liggen want als men de vierde rode 3 als aansluiter trekt dan ontvangt men daarvoor 800 punten! Mocht je zelf 4 rode drieën op tafel hebben liggen vergeet dan vooral niet om je 50 punten op tafel uit te leggen want als de tegenpartij ineens uitgaat dan worden deze 4 rode drieën in mindering gebracht op het totaal aantal punten van de betreffende kaartronde.

  Let ook goed op wat de tegenstander (de speler voor jou) weg gooit op de stock. Breek desnoods eigen setjes van kaarten aan om deze op de stock te gooien die je voorspeler reeds heeft weggegooid. Aangezien hij de kaart(en) weggooit is het niet te verwachten dat hij deze kaart nog op handen heeft om de stock te pakken. Hoe dikker de stock hoe meer punten of Canasta er zijn te halen! Als je echt niet meer weet wat je moet weggooien kun je er voor kiezen om een joker weg te gooien. Bedenk dan wel of je nog op tafel kunt uitkomen met je andere kaarten. Maar… je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een setje van drie gelijke kaarten aan te breken en er ééntje van weg te gooien. Wat een verrassing als degene die voor je zit dezelfde kaart op de stock gooit en jij er nog twee op handen hebt en daarmee de stock kunt pakken.

  Als het spel dreigt uit te gaan leg dan je jokers, die je op hand hebt, op tafel anders worden deze eveneens op de totale puntentelling in mindering gebracht. Wie weet heeft je partner ook nog een ‘verdwaalde’ joker op handen waardoor er nog een Canasta kan worden gevormd.

  Een kleine spelvariatie is dat je alleen(!) bij het uitmaken van een spelronde (als setje) drie zwarte drieën op tafel mag uitleggen. Dit is een uitzonderingsregel m.b.t. de zwarte drieën in het Canastaspel. Voorafgaand aan het spel kun je deze variatieregel aan je tegenstander voorleggen.

  NB Indien er reeds een Canasta op tafel ligt en de tegenpartij gooit alsnog een aansluiter (van een Canasta) weg dan mag men deze van de stock pakken om het stapeltje te bemachtigen.

  Voor de beginnende canastaspeler

  De speluitleg lijkt ingewikkeld of in kwantitatief opzicht wellicht een veel. Echter, verlies niet de moed om bovenstaande tekst te lezen want als je een echte kaartliefhebber bent dan heb je dit spel al gauw onder de knie. Leg je tegenstanders uit dat je een beginner bent en vraag hen om wat geduld. Je zult dit spel namelijk een aantal malen moeten spelen om er handigheid in te krijgen. Slimme truckjes en behendigheid kun je alleen je eigen maken als je het spel ‘goed’ onder de knie hebt. Canasta is een leuk gezelschapspel en de moeite waard om te leren! Maar pas op… misschien zelfs verslavend…

  Ik betreur het dat ik ‘helaas’ geen kabelverbinding heb. De internetverbinding (lees telefoontikken) is dan een duur grapje om mee te spelen. Jammer… misschien in de toekomst.

  Mocht je over het spel nog vragen hebben stuur dan een mailtje naar: anneke.de.rooij@planet.nl.

  Heel veel Canasta speelplezier!

  TiTaTovenaar schreef:

  >

  > Is er ook een nederlandse Handeleiding voor Canasta??

 • gewoonbart

  Relaxed deze spelregels!!

 • Linsey

  Weten jullie waar ik dit kaartspel kan kopen?

  Groet,

  Linsey

 • Gertjan Davies

  Hoi Linsey,

  Bedoel je voor op de computer? Daar kan ik je helaas geen antwoord op geven.

  Als je het in het echt wil spelen, dan heb je genoeg aan 2 normale kaartspelen die elk (minstens) 2 jokers hebben (dus 4 in totaal).

  mvg,

  Gertjan

 • Eugenie

  Ik zou graag in contact wuillen komen met mensen die canasta spelen in de omgeving Haarlem, Beverwijk.